De werking van een sterkteberekening vlgs eindige elementen methode